Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 8 Issue 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНО СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ (ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД)

Нікішина О.В

ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ

Килинчук О. Є

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ: АНАЛІЗ, МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Купріна Н.М

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Магденко С.О

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

Іванов А.М;Саламатіна С.Є

TWITTER ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Кордзая Н.Р

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

Савенко І. І;Неустроєв Ю. Г

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Седікова І.О

ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ткаченко О.Б;Агеєва І.М;Беркгаут В.М

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Чернякова Р.А

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ступницька Т.М;Немченко Г.В

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Іванченкова Л.В;Ткачук Г.О