Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 8 Issue 2

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Каламан О.Б.;Молчановська А.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СЕЛЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Нікішина О.В.

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Руммо В.В.;Рожнатова М.В

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ РИБИ ТА РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Самофатова В.А.;Паньків Ю.П.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

Янковий В.О.;Мельник Н.В.

УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мельничук О.І.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бондаренко С.А.;Селіхов С.В.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Тарасова Е.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Євтушевська О.О.

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК-ЛІДЕР – ЦЕ ПСИХОЛОГ І ВМІЛИЙ ПЕДАГОГ

Ангєлов Г.В.;Стояно О.О.

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ангєлов Г.В.;Дмитрашко С.А.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ФАХІВЦІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Ангєлов Г.В.;Черкаський А.В.