Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 8 Issue 4

ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ – СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дишкантюк О.В.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Самофатова В.А.

ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Ткачук Т.I.; Павленко Г.М

ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

Нікішина О.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Баранюк Х.О.

СУЧАСНІ КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дойчева К.С.; Васьковська К.О.; Пчелянська Г.Б.

ТЕНДЕНЦІЇ РОБОТИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Стретович О.А.

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Коверга А.В.; Буренко Ю.О.; Крупіца І.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

Агеєва І.М.; Небеснюк Ю.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Мартиновський В.С.; Бурага Л.С.

ЕКСПЕРТНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Іванченкова Л.В.; Ткачук Г.О.; Скляр Л.Б.