Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 9 Issue 2

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ ТОВАРНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХЛІБОПРОДУКТІВ)

Нікішина О.В.

ОГЛЯД РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Басюркіна Н.Й.; Шарапанюк Л.В.

АНАЛІЗ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ УКРАЇНИ

Свистун Т.В.; Туз К.В.

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Купріна Н.М.;Рудюк І.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ М\'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Магденко С.О.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Ступницька Т.М.;Гулавська К.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)

Удовиця О.Ф.;Пасчина Г.П.

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ ЗЕРНА

Седікова І.О.;Савенко І.І.

ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Солодова О.С.;Голубьонкова О.О.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Євтушевська О.О.;Кустурова С.П.

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Купріна Н.М.;Поліш С.В.

ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Ангєлов Г.В.;Каламан О.Б.;Кананихіна О.М.;Соловей А.О.