Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 9 Issue 3

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Самофатова В.А.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Антонюк О.П.;Антонюк П.О.;Лисюк В.М.

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЬЯЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Голодонюк О.М.;Бузинський В.О.

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Нікішина О.В.

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ (KERNEL HOLDING S.A., MHP S.A.)

Дідух С.М.;Мініна В.О.;Федорова Т.С.

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Купріна Н.М.

ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ

Ліпова О.Л.;Євтушок О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Стасюкова К.В.

НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Ступницька Т.М;Володіна О.П.;Жидкова К.М.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Ткачук Г.О.;Володіна О.П.;Жиговська А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Мельник Ю.М;Лук’янов А.С.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ткачук Г.О.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО- ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Маркова Т.Д.