Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 9 Issue 4

Діяльність підприємств харчової промисловості Одеської області: стан та тенденції розвитку

Купріна Н.М.; Баранюк Х.О.

Антикризове регулювання експортно-імпортної діяльності Українського виноробства

Бондаренко С.А.; Руммо В.В.; Нізяєва В.Р.

Оцінка впливу позабалансових нематеріальних активів на ринкову вартість підприємства

Мельник Ю.М.; Володина О.П.; Ланцман О.Ю.

Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді

Шалений В.А.

Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі

Агеєва І.М.; Агаркова О.В.

Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції мясопереробних підприємств України на європейському ринку

Дьяченко Ю.В.

Аналіз проблем виноградарства і виноробства України та управління механізмом розвитку галузі

Каламан О.Б.; Зборщик Д.П.

Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи

Колесник В.І.

Управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників на підприємствах виноробної галузі

Седікова І.О.

Інвестиційний потенціал України та можливості його використання

Немченко В.В.; Немченко Г.В.

Аналіз напрямків інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі

Селіхов С.В.

Державне регулювання інноваційно-орієнтованого розвитку харчової промисловості України

Хрип’юк В. І.

Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України

Ощепков О.П.; Шкепу В.Ф.

Особливості обліку собівартості продукції у виноробній галузі

Євтушевська О.О.; Євсєєва К.В.; Приймак В.О.

Аналіз теоретичних підходів щодо визначення грошових коштів за стандартами бухгалтерського обліку

Ступницька Т.М.; Володіна О.П.; Мартиновська О.С.