Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 7 Issue 1

НАУКОВА ТА РЕФОРМАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ ФІЗІОКРАТІВ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ

Несененко П.П

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Григорьєв Є.О

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мардар М.Р

УМОВИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ УКРАЇНИ В НОВИХ РЕАЛІЯХ

Седікова І.О

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ І РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Кайтанський І.С; Самофатова В.А; Олійник В.В

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шаркo М.В, Васильченко К.Г

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Євтушевська О.О

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мартиновський В.С;Філімончук Т.В

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Седікова І.О;Селіхов С.В

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ

Скляр Л.Б;Іванченков В.С

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Тарасова О.В

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Янковий О.Г;Мельник Н.В;Янковий В.О

НАУКОМЕТРІЯ ЯК АСПЕКТ КАР\'ЄРИ ВЧЕНОГО

Єгоров В.Б