Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 7 Issue 2

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Добрянська Н.А;Нікіфорчук А.А;Ніколюк О.В

РІВЕНЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕЮ

Кулаковська Т.А;Петков А.І

РОЗВИТОК КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Волкова С.Ф;Щербатова К.О

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Квач Я.П;Кошельок Г.В

ОГЛЯД РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Кулаковська Т.А.;Колесник Е.В

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДВОРІВНЕВОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПЕРЕРОБКИ І СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Нікішина О.В

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ

Самофатова В.А.;Демчук С.І

РИНКОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИБОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Самофатова В.А.;Карпенко В.А

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ДЕТЕРМІНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ

Чернишова О.Б.;Янковий В.О

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тарнавський М.Т