Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ

Іванов А.М;Саламатіна С.Є

Ключеві слова: маркетинговий підхід в управлінні;державна політика туризму;управління туризмом;модель державної політики управління туризмом;функція управління;метод управління

Сторінки: 33-39

Анотація

В статті розглянуто теоретичні основи державної політики розвитку туризму з використанням маркетингу в управлінні цією галуззю економіки. Запропоновано створення на основі специфічних фу-нкцій, методів, інструментів комплексної моделі реалізації державної політики розвитку туризму в Україні


Посилання

1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / О.Г. Білоус. – К.: КНЕУ, 2003. – 357 с.
2. Mueller U., Fremdenverkehr in seiner Bedeutung fuer die regionale Strukturpolitik, Frankfurt /M., 2004, S.145-160.
3. Козловський Є. Основні напрями розвитку міждержавної політики та управлінських засад у галузі ту-ризму країн СНД / Є. Козловський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 4. – C. 398–403.
4. Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу : дис. канд. ек. наук : 08.10.01 / Гуменюк Ю.П. – Львів, 2006. – 198 с.
5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / За ред. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Ін-тер, 2002. – 340 с.
6. Агафонова Л.Г. Проблеми державного регулювання розвитку туризму в Україні / Л.Г. Агафонова // Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – С.521–526.
7. Ковєшніков В.С. Система програмних дій розвитку туристичної галузі в Україні / В.С. Ковєшніков, Ю.Б. Безкоровайна, К.Л. Рубцов // Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – С.179–185.
8. Данильчук В.Ф. Економіка туризму. Концепція створення міжнародних туристичних центрів в Украї-ні / В.Ф. Данильчук // Наукові записки КУТЕП. Щорічник. – Вип.2. – К.: Знання України, 2002. – С.107–113.
9. Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С.М.Шкарлет, О.М.Кальченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С.36–43.
10. Гудзь П.В. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах : дис. докт. ек. наук : 08.10.01 / Гудзь П.В. – Донецьк, 2003. – 450 с.
11. Окландер М.О. государственном маркетинговом регулировании / М.О.Окландер / Экономика Украи-ны. – 2003. – №4. – С. 80–81.

DOI:

Завантажити PDF