Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ткаченко О.Б;Агеєва І.М;Беркгаут В.М

Ключеві слова: виноробна галузь;стратегічний розвиток;винний туризм;бюро з маркетингу;вина КНП;місткість ринку

Сторінки: 55-61

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти стратегії розвитку виноробної галузі України, необхідність створення бюро з маркетингу винограду і вина України, вплив розвитку винного туризму на підвищен-ня культури споживання вина та на розвиток виноробної галузі, розглянуто виведення на ринок Укра-їни вин контрольованих найменувань за походженням (КНП)


Посилання

1. Осипов В. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку / В.Осипов, Л. Осипова // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 28-31
2. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Белоус І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх про-дукції на світовий ринок : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/files/18_02_02/preprint-belous-i-v-2014-11-14.pdf.
4. Басюк Д.И. Социально-экономические условия развития винного туризма в Украине / Д.И Басюк / Напитки. Технологии и инновации. – 2014. – №10. – С.26-30
5. Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources / N. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler, 2008. – 544 р.
6. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.
7. Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal The Strategy Process: Concepts, Context, Cases. Prentice Hall,2002. – 489 р.
8. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/profiletrends_short__vino.htm ProfileTrends Short.
9. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/markettrends__vino.htm MarketT
10. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/brandtrends__vino.htm BrandTrends.
11. Обзор рынка алкогольных напитков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rb.com.ua/rus/marketing/tendency/8889/

DOI:

Завантажити PDF