Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Каламан О.Б.;Молчановська А.С.

Ключеві слова: виноградарство;виноробство;галузь;ринок;виробництво;розвиток

Сторінки: 3-8

Анотація

Розглянуті сучасні проблеми та тенденції світового та українського ринків продукції виноробст-ва. Показані зміни площ виноградних насаджень у світі. Виділені та проаналізовані нові лідери в світо-вій виноробній галузі. Зображений стан розвитку виноградарства в Україні та описані його проблеми в сучасних нестабільних умовах. Вказані гострі проблеми та загрози виноробної галузі України. Запро-поновані шляхи для поліпшення та розвитку виноробної галузі в Україні


Посилання

1. OIV (International Organisation of Vine and Wine). – 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oiv.int/oiv/cms/index
2. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні за 2011-2015рр. / Ю.О. Лупен-ко, О.М. Шпичак, О.В. Бондар та ін. – К: ННЦ ІАЕ, 2015р. – 50с.
3. Лупенко Ю.О. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні [Електронний ресурс] / Ю.О. Лупенко. – Режим доступу : http://wineofukraine.com/index.php/455-market-trends-2015.html
4. Державний комітет статистики. – 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніто-ринг) / О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014 – 452 с.
6. Мулюкіна Н. А. Куди рухається українське виноградарство [Електронний ресурс] / Н. А. Мулюкіна. – Режим доступу: http://wineofukraine.com/index.php/451-movement-ukrainian-viticulture.html
7. Ольшевська О.В. Імплементація сучасного інструментарію аналіза данних для оброблення показників отриманих у системах кондиціювання повітря та холодильних установках / О.В. Ольшевська, А.В. Селіванова // Холодильна техніка та технологія. – 2016. – №51(6). – doi: 10.15673/0453-8307.6/2015.39290
8. Історія виноградарства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vinograd.info/info/grozdya-zdorovya/istoriya-vinogradarstva.html
9. Cтан виноробної галузі у світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://take-profit.org/economicnews.php
10. Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу України / О. Гар-куша // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С.3–5.

DOI:

Завантажити PDF