Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ТЕНДЕНЦІЇ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Фомічова К.Б.

Ключеві слова: агропромисловий комплекс;ринок зерна;урожайність;експортний потенціал;світовий ринок зернових культур

Сторінки: 25-29

Анотація

У статті досліджено сучасний стан зернової галузі України, визначено основні проблеми й тен-
денції її розвитку в сучасних умовах господарювання. Досліджено експортний потенціал зернового
господарства, обґрунтовано економічну доцільність та перспективи розвитку зернової галузі в Україні,
проаналізовані та узагальнені обсяги виробництва та споживання зернових культур у світі.
На основі аналізу, слід зазначити, що зерновий сектор України є стратегічною галуззю еконо-
міки держави та визначає обсяги пропозиції і вартість основних видів продовольства для населення
країни, зокрема продуктів переробки зерна і продукції тваринництва; формує істотну частку доходів
сільськогосподарських виробників; визначає стан і тенденції розвитку сільських територій; формує ва-
лютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова галузь є джерелом сталого розвитку більшості
галузей агропромислового комплексу і основою аграрного експорту держави.
Констатуючи вагомість отриманих наукових результатів у сфері теорії і практики ефективності
виробництва й розвитку ринку зерна, виокремлено, що на сьогодні недостатньо дослідженими є пи-
тання комплексного вивчення проблем виробництва та реалізації зерна в умовах формування регіо-
нального та національного зернових ринків.
Проведені дослідження показали, що упродовж останніх років Україна зміцнила свої позиції на
міжнародному аграрному ринку та розширила канали збуту агропродукції на світовому ринку. Тож до-
віра до України як аграрного партнера сприятиме в подальшому розвитку внутрішнього виробництва
зерна та продуктів його переробки. Новий зерновий сезон відзначатиметься підвищенням міжнародної
торгівельної активності.
Отже, найважливішою складовою агропромислового комплексу є зернова галузь, що визначає
основу економічної безпеки країни.


Посилання

1. Savytskyi , O. V. (2013). Suchasnyi stan ta problemy rozvytku svitovoho rynku zernovykh kultur. Yevropeiski
perspektyvy, 1, 1-13.
2. United States Department of Agriculture // Foreign Agricultural Service / Grain: World Markets and Trade.
Retrieved February, 2017, from https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads
3. Uriadovyi portal. Informatsiia shchodo valovoho zboru osnovnykh silskohospodarskykh kultur u 2016 r. ta
stanu posivu ozymykh kultur pid urozhai 2017 r. Retrieved February, 2017, from
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249619933&cat_id=244277212
4. Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2016-2026. Retrieved February, 2017,
from https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en
5. Lupenko, Iu. O. (2013). Balansy silskohospodarskoi produktsii ta prodovolstva. K.: NNTs IAE.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Reports and statistical data. Retrieved February,
2017, from http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
7. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Monitorynh stanu rozvytku APK. Retrieved February,
2017, from http://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=1218
8. Samarina, I. (2015). Yak svit vplyvaie na rynok zernovykh v Ukraini (Vol. 5). Ahrobiznes sohodni.
9. Nikishyna , O. V. (n.d.). Stratehichni oriientyry rozvytku zernovoho rynku Ukrainy. Retrieved February,
2017, from http://www.confcontact.com/20110629/6_nikish.htm
10. Petrenko , I. (2016). 6 holovnykh kultur: prohnoz tsin i rentabelnosti. Retrieved from http://www.agrobusiness.com.ua/ekonomichnyi-gektar/6593-6-golovnykh-kultur-prognoz-tsin-i-rentabelnosti.html

DOI:

Завантажити PDF