Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОГЛЯД РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Басюркіна Н.Й.; Шарапанюк Л.В.

Ключеві слова: комбікормова промисловість; структура ринку; ринок комбікормової продукції; обсяг виробництва; посівні площі.

Сторінки: 14-18

Анотація

В статті відображено стан комбікормової промисловості, надана характеристика динаміці
виробництва комбікормів, проаналізовано зв’язок між поголів’ям худоби та обсягом виготовлення
комбікормів. Також обґрунтовані шляхи подальших перспектив розвитку галузі.


Посилання

1. Mc Fetridge D. G. The Economics of vertical integration in Agricultural Economics / D. G. Mc Fetridge // Department of Economics Carleton University. - Ottawa. - Canada, 1994. – No4. – P. 525 - 531.
2. Гайдуцький А. П. Інвестиційна конкурентоспроможність анрарного сектору України / А. П. Гайдуцький. – К.: Норарук, 2004. – 246 с.
3. Економіка підприємств: [підруч.] / [Горбонос Ф. В., Черевно Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О.]. – К.: Знання, 2010. – 463 с.
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Саблук П. Т. Аграрним реформам – усвідомлений розвиток / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2012. – No6. – С. 3-6.
6. Сайт компанії «Фенікс Агро» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://phoenix-agro.com.ua
7. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. (проект) / М-во аграр. політики і продовольства країни. – К., – 2013. – 215 с.
8. Економіка і підприємництво, менеджмент / [С.М. Рогач, ТА. Гуцул, В.А. Ткачук та ін.]. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 714 с.
9. Топ 10 виробників комбікормів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-kombikormov-v-ukraine
10. Кудренко Н. В. Шляхи підвищення економічної ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кудренко Н. В. – К., 2013. – 21 с.

DOI:

Завантажити PDF