Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ANALYSIS OF LEGAL FORMS STRUCTURAL ELEMENTS OF GRAIN LOGISTICS

Sedikova I.;Savenko I.

Key words: grain logistics;logistic system;agroholding;exports;agricultural

Page: 54-59

Abstract

The article analyzes some aspects of the development of vertically integrated structure of the grain
sub analyzed national experience of these sub grain structures are considered the most common model of
integrated units of the grain market. In modern terms, «integration» becomes multifunctional character and is
used to describe the various spheres of economic reality. The analysis of organizational and economic conditions
for the functioning of logistics systems in sub zernoproduktov, defined functional areas of logistics in
zernoproduktov subdivision. It is proved that each specific functional areas is the result of the transformation
processes in the economy or start-ups to meet the business interests of their respective owners. It is proved
that the most optimal logistic functions are implemented in terms of integrated structural elements of different
legal forms.


Referencs

1. Aiusheeva, A. O. (2013). Formyrovanye yntehryrovannыkh struktur ahropromыshlennoho kompleksa rehyona:
problemы y perspektyvы.
2. Marshall , A. (2008). Pryntsypы эkonomycheskoi nauky. M.: Dyrektmedya Pablyshynh.
3. Leshcheva , M. H. (2007). Razvytye yntehratsyonnыkh protsessov v systeme ahrarnoho predprynymatelstva.
Rossyiskoe predprynymatelstvo, 8(1), 95th ser., 13-17.
4. Ahrokholdynhy v Ukraini: dobre chy pohano? Retrieved March 11, 2017, from http://www.ier.com.ua
5. Adyzes, Y. (2007). Upravlenye zhyznennыm tsyklom korporatsyy. SPb.: Pyter.
6. Asanova, E. R. (2003). Vertykalnaia yntehratsyia predpryiatyi. Kultura narodov Prychernomoria, 46, 33-
37.
7. Lapin, A. V. (2015). Informatsiina infrastruktura pidpryiemstv z vertykalnoiu formoiu intehratsii . Visn.
ZhNAEU, 1(48), 89-97.
8. Nort, D. (1997). Ynstytutы, ynstytutsyonalnыe yzmenenyia y funktsyonyrovanye эkonomyky . M.: Fond
эkonomycheskoi knyhy «Nachala».
9. Operatsiini rezultaty ahropromkholdynhu «Astarta-Kyiv» u 2014 rotsi . (n.d.). Retrieved March 11, 2017,
from http://astartakiev.com.
10. Stoliarova, E. (2007). Vertykalnaia yntehratsyia kompanyy y teoretycheskye podkhodы k ee obъiasnenyiu.
Zhurn. mezhdunar. prava y mezhdunar. otnoshenyi, 1, 93-99.
11. In Ukraine the regions, which lead in harvest of he cereals, have bin named. Retrieved March 11, 2017,
from http: // latifundist.com/novosti-urozhaj-onlajn

DOI:

Download PDF