Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Солодова О.С.;Голубьонкова О.О.

Ключеві слова: ринок вина;Україна;новий світ;старий світ;виноградник;виноробний регіон;стратегія;позиціювання

Сторінки: 60-67

Анотація

Україна є однією з найбільших країн-виробників вина в Європі. У статті показано динаміку
еволюції світового виноробства, Співставленні категорії вин Старого Світу і Нового Світу, визначено
місце України в цій класифікації. Дослідження присвячене аналізу факторів, які впроваджуються в
українському виноробстві. Глибинний аналіз даних факторів дає інструменти для розробки унікальної
української маркетингової стратегії, яка об\'єднує кращі фактори з двох світів. Географічно та історично
Україна належить до Старого світу. Подумки і технологічно - в Новому Світі, так як використання нових
технологій, інновацій, модних тенденцій дозволяє обирати стратегію позиціонування нової хвилі (ново-
го покоління) вин Старого Світу.
Розуміння класифікації України сприятиме розвитку маркетингового позиціонування країни в
світі вина, формуванню унікальних ринкових переваг і забезпечення конкурентоспроможності
українських вин на європейському ринку. Винний світ шукає нову хвилю виноробства, нові смаки вин і
нові тенденції. Україна має великий потенціал для створення вин Старого Світу нового покоління.


Посилання

1. Кучеренко В.М. Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні / В.М. Кучеренко //
Ефективна економіка. – 2014. – №12. – С. 46-52.
2. Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку
// Л.Осипова, В.Осипов // Економіст. – 2015. – №5. – С. 25-31.
3. Іванюта В.Ф. Розвиток аграрного виробництва регіону: методологічне забезпечення, стан та пер-
спективи: [монографія] / В.Ф. Іванюта. – П.: РВВ ПолтНТУ, 2008. – 431 с.
4. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпи-
куляк // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 169 – 176.
5. Johnson, H. and J. Robinson (2005). The world Atlas of Wine. New York: Barnes&Noble Books.
6. S. Nezdoyminov (2013). Terroir as a basis of development of wine tourism in the south of Ukraine.
AGROSVIT № 22.
7. E. Pomarici, F. Boccia, D. Catapano (2012). The wine distribution systems over the world: an explorative
survey. NEW MEDIT N. 4
8. Petrus, M, Radionova, E. (2008). Wine portrait in the Ukrainian interior, Drinks plus N.3.
9. FAO-OIV Focus 2016. Table and dry grapes report . (2016). Retrieved March 11, 2017, from
http://www.oiv.int/public/medias/4911/fao-oiv-grapes-report-flyer.pdf
10. OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2016). Retrieved March 11, 2017, from
http://www.oiv.int/public/medias/5029/world-vitiviniculture-situation-2016.pdf
11. Классификация, качественные характеристики и технология производства виноградных вин.
[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://bibliofond.ru/view.aspx?id=512144.
12. Державний комітет статистики – 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

DOI:

Завантажити PDF