Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Ангєлов Г.В.;Каламан О.Б.;Кананихіна О.М.;Соловей А.О.

Ключеві слова: академія;інститут;економічний напрям;випускники;підготовка фахівців економічного профілю;історичний опис

Сторінки: 81-88

Анотація

В статті розглянуто основні етапи становлення економічної науки в Одеській національній ака-
демії харчових технологій. Зображено процес відкриття спеціальностей економічного профілю, вихо-
вання висококваліфікованих економічних фахівців, створення економічних факультетів та створення
нових факультетів. Показано цілі, плани та завдання навчально-наукового Інституту прикладної еко-
номіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна, як частини ОНАХТ.


Посилання

1. Зінченко О. В. Представники України в Державній раді Російської імперії (1906−1917 рр.): [моног-
рафія] / О. В. Зінченко. – Харків: НТМТ, 2013. – 250 с.
2. Кананыхина Е. Н. Одесская национальная академия пищевых технологий / Кананыхина Е. Н., Соло-
вей А. А., Белявская Н. П. ; под ред. проф. Б. В. Егорова. – Одесса: ТЭС, 2012. – 240 с.

DOI:

Завантажити PDF