Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Антонюк О.П.;Антонюк П.О.;Лисюк В.М.

Ключеві слова: агропродовольча продукція;готові продукти харчування;товарна структура експорту;географія експортних потоків;диверсифікація експорту;експортна виручка

Сторінки: 8-15

Анотація

У статті досліджено питання товарної та географічної структури експорту агропродовольчих товарів, які останніми роками становляться головними в загальному експорті. Розглянуто основні на- прями експортних потоків агропродовольчих товарів в розрізі чотирьох товарних груп, їх динаміку а також можливості змін для зростання обсягів експорту.


Посилання

1. Антонюк О.П. Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк, П.О. Анто-
нюк // Економіка харчової промисловості. – 2004. – № 3(23). – С. 27-32.

2. Голомша Н.Є. Перспективи світового ринку зерна / Н.Є. Голомша, О.Я. Дзядикевич // Економіка
АПК. – 2016. - № 8 – С. 49-52.

3. Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка І.А. Гончар,
В.О. Бабірад-Лазунін // Статистика України. – 2013. - № 2. С. 16-20.

4. Гусаков В.Г. Продовольственная безопасность. Термины и понятия: энциклопедический справоч-
ник / В.Г. Гусаков. – Минск: Белоруснаука, 2008. – 356 с.

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //
www.ukrstat.gov.ua.

6. Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України / Н.А. Карасьова // Еконо-
міка АПК. – 2016. – № 8. – С. 41-48.

7. Квітка Г. Ціни зростають, пардон, бо цукор рвонув за кордон / Г. Квітка // Пропозиція. – 2017. – №
2. – С. 26-27.

8. Le commerce extérieur agricole et agroalimentaire français – principaux résultats [Електронний ресурс]
– Режим доступу https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/422039

9. Мука – продукт высокой добавленной стоимости [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
МНИАП. Рф /analytics/ Muka-produkt-vysokoj-dobavlennoj-stoimosti/

10. Мухіна І.Г. Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспекти-
ви / І.Г. Мухіна, О.Р. Кануннікова // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 10. – С. 34-37.

11. Украинский рынок подсолнечного масла 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://pelleta.com.ua/articles-rynok-podsolnechnogo-masla-2016-7.html

DOI: 10.15673/fie.v9i3.619

Завантажити PDF