Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЬЯЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Голодонюк О.М.;Бузинський В.О.

Ключеві слова: коньяк;ПрАТ «Одесавинпром»;продукція;SWOT-аналіз;PEST-аналіз,;новий продукт;новизна

Сторінки: 16-23

Анотація

Проаналізовано маркетингові підходи дослідження ринку при розробці та впровадженні това- ру, досліджено ринок алкогольних напоїв на прикладі коньяку, проаналізовано мікро- та макросередо- вище ПрАТ «Одесавинпром», проведено аналіз конкурентного середовища ПрАТ «Одесавинпром», проведено портфельний аналіз стратегічних зон господарювання ПрАТ «Одесавинпром», розроблено систему маркетингових стратегій для ПрАТ «Одесавинпром», розраховано ефективність впливу за- пропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства.


Посилання

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: [навч. посіб.] / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 1996. – 384 с.

2. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс: [навч. посіб.] / Г.Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. – М.:
Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. з англ. – М.: Ростинтэр, 1996. – 704 с.

4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: [навч. посіб.] / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа,
1994. – 327 с.

5. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: [учеб. пособ.] /
В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

6. Маркетинг: принципы и функции: [учеб.-практ. пособие для вузов] / под ред. Е.М. Азарян. – К.:
МЦВО Министерства образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Котлер Ф.; пер. с анг. под ред. Л.А.Волковой, Ю.Н. Каптуревс-
кого. – СПб: Питер, 2000. – 752с.

8. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-105437.html

9. Огляд ринку коньяку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yarmarka.net/

10.Буковинська бібліотека «Загальні поняття про середовище підприємства», [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://buklib.net/books/22750/

11. Підручники онлайн «Метод анкетування», [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://textbooks.net.ua/content/view/103/11/

DOI: 10.15673/fie.v9i3.620

Завантажити PDF