Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ (KERNEL HOLDING S.A., MHP S.A.)

Дідух С.М.;Мініна В.О.;Федорова Т.С.

Ключеві слова: агрохолдинг;власний капітал;позиковий капітал;структура капіталу;Kernel Holding S.A.;MHP S.A.;фінансовий стан;WACC;CAPM

Сторінки: 36-44

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню фінансових результатів та особливостей формування капіталу провідних агрохолдингів України в сучасних умовах. Проведено аналіз структури капіталу аг- рохолдингів України на прикладі Kernel Holding S.A. («Кернел») і MHP S.A. («Миронівський хлібопро- дукт»). Досліджено динаміку їх фінансових показників та структуру капіталу із використанням моделі WACC та методу CAPM. Представлено висновки та рекомендації щодо оптимізації структури капіталу Kernel Holding S.A. і MHP S.A. у сучасних умовах.


Посилання

1. Дідух С.М. Оцінка фінансового стану та динаміки розвитку агрохолдингів України / С.М. Дідух //
Економіка харчової промисловості. – 2015. – С. 41–49.

2. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H.
Miller. // Amer. Econ. Rev.. – 1958. – С. 261–297.

3. Williams J. The Theory of Investment Value / J. Williams. – Cambridge: MA: Harvard University
Press, 1938. – 638 с.

4. Воронцов Д. А. Оценка оптимальной структуры капитала компаний MD MEDICAL GROUP и X5
RETAIL GROUP / Д. А. Воронцов, Н. А. Зубков. // Корпаративные финансы. – 2014. – №1(29). – С. 99–107.

5. Ивашковская И. В. Структура капитала: резервы создания стоимости для собственников компании / И.
В. Ивашковская, А. С. Куприянов // Управление компанией. – 2005. – №2. – С. 1–5.

6. Определение оптимальной структуры капитала российских компаний на примере ОАО «Магнит» и
ОАО «Лукойл» / [М. М. Калимулин, Н. А. Меньшова, И. М. Усок та ін.] // Корпоративные финансы. – 2014. – №2.
– С. 59–76.

7. Теплова Т. В. Инвестиции / Т. В. Теплова. – Москва: Юрайт, 2011. – 724 с.

8. U.S. 7-Year Bond Yield [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-7-year-bond-yield.

9. The Sovereign Spread of Ukraine [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

10. The Trading Economics credit rating [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating.

11. Коефіцієнт чутливості до ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

12. The market premium for the US market. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://corporate.morningstar.com/ib/documents/targetmaturity/ Ibbotson-Target-Risk-Report-Q1-2014.pdf.

13. Консолідований звіт менеджменту Ради Директорів MHP S.A. за
2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mhp.com.ua/library/file/mhp-sa-fs-2015-ukrfinal_1.pdf.

14. Spread of default based on the credit rating [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

15. Kernel Holding S.A. Annual Report and Accounts 30 June 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресур-
су: http://www.kernel.ua/media/uploads/library/16/12/KERNEL_FY2016_Annual_ Report_2.pdf.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.631

Завантажити PDF