Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Ступницька Т.М;Володіна О.П.;Жидкова К.М.

Ключеві слова: дебіторська заборгованість;напрями управління дебіторською заборгованістю;механізм управління дебіторською заборгованістю

Сторінки: 68-73

Анотація

Дебіторська заборгованість займає значну частку в оборотних активах підприємства, але на сучасному етапі економічного розвитку підприємства неспроможні ефективно управляти нею, що ви- кликає кризу взаємонеплатежів. Це призводить до загострення питання ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження виникнення безнадійних боргів. В економічній літературі розглядаються аспекти формування дебіторської заборгованості та її оцінки, проте залишається ще багато невирішених питань, особливо в галузі розробки теоретичних та практичних основ управління дебіторською заборгованістю підприємств у сучасній ринковій економіці України. У статті розглянуто існуючі проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими стика- ються суб’єкти господарювання, а також наведено механізм управління дебіторською заборгованістю й охарактеризовано етапи його впровадження. Однією з проблем підприємства, яка потребує негайно- го вирішення є ефективне управління дебіторською заборгованістю, яке безпосередньо впливає на прибутковість підприємства і визначає дисконтну і кредитну політику для покупців, шляхи прискорення повернення боргів і зменшення безнадійної заборгованості, а також вибір умов продажу, що забезпе- чують гарантоване надходження коштів. Отже, для того щоб покращити фінансовий стан підприємст- ва необхідно розробити механізм управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, який до- зволить оптимізувати її обсяги, терміни погашення.


Посилання

1. Бескота Г.М. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / Г.М. Бескота,
О.Г. Лищенко // Державатарегіони. – 2009. – № 1.– С. 114-117.

2. Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві / Л. Городянська
// Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №5. – С.46-53.

3. Гуцаленко Л.В. Контроль дебіторської заборгованості в управлінні підприємством / Л.В. Гуцаленко, І.С. Слободянюк // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – №1. – Том 3.– С. 154-159.

4. Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово–
економічної кризи / Т.С. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 54-57.

5. Кожевнікова О. Дебіторська заборгованість і кредитна політика компанії / О. Кожевнікова // Фінан-
совий ринок України. – 2012. – №6. – С.21-25.

6. Курта Н.В. Сучасні проблеми управління дебіторською заборгованістю / Н.В. Курта // Держава та ре-
гіони. – 2008. – №6. – С. 370-373.

7. Масловська, Л. Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю / Л. Ц. Масловсь-
ка, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська // Фінанси України. – 2010. – №6. – С.100-107.

8. Оборотні активи за видами економічної діяльності: Офіційний сайт Державного комітету статистики
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

9. Пасінович І.І. Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю / І.І. Пасінович,
О.М. Шевчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2 (10). – С. 114-125.

10. Тучак О. Управління дебіторською заборгованістю / О. Тучак // Баланс. – 2012. – №92. – С.19-24.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.626

Завантажити PDF