Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


FEATURES OF ACCOUNTING FOR OPERATIONAL AND FINANCIAL LEASING ON ENTERPRISES

Melnyk Y.;Luk’yanov A.

Key words: operational leasing;financial leasing;lessor;lessee

Page: 81-87

Abstract

The article compares operating and financial leasing, identifies their advantages and also analyzes
the stages of the development of leasing. The correspondent accounts of operational and financial leasing
are provided to lessor and lessee.


Referencs

1. Brazilii , N. M. (2009). Osoblyvosti standartyzatsii obliku orendy ta lizynhu neoborotnykh aktyviv u vidpovidnosti
do mizhnarodnykh i vitchyznianykh standartiv obliku. Problemy nauky, 8, 36-42.
2. Karasova, N. A. (2008). Stanovlennia ta osoblyvosti rozvytku lizynhu v zarubizhnykh krainakh . Statystyka
Ukrainy, 1, 31-34.
3. Zakon Ukrainy «Pro finansovyi lizynh» vid 11.12.2003 r. № 1381-VI. : za stanom na 16.01.2004 r. Retrieved
August 27, 2017, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1381-15
4. Suk, L. (2007). Oblik orendy . Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi, 23(200), 47-50.
5. Ryndia, A. (2006). Bukhhalterskyi oblik finansovoho lizynhu (orendy). Podatky ta bukhhalterskyi oblik,
74(975), 25-29.
6. Horokhova, S. I. (2017). Dohovir lizynhu v svitli ostannikh zmin zakonodavstva. Aktual. probl. such.
nauky., 3, 110-115.
7. Nazarliev, S. B. (2017). Suchasnyi stan lizynhovoho obsluhovuvannia pry transformatsii finansovykh instytutiv
Azerbaidzhanu. Aktualni problemy suchasnoi nauky, 3, 50-53.
8. Hazman, V. D. ( 2017). Podolannia stereotypiv u lizynhu. Pytannia ekonomiky, 2, 136-152.
9. Hazman, V. D. (2013). Lizynh v proektnomu finansuvanni. Finansy, 9, 73-78.
10. Bondaletova, N. F. (2015). Napriamky i osoblyvosti rozvytku rynku lizynhu v Rosii i za kordonom . Sotsialna
polityka i sotsiolohiia, 4(111), 14th ser., 31-46.
11. Hovorov, S. M. (2007). Klasyfikatsiia vydiv lizynhu. Ekonomika i finansy, 5(85), 27-34.
12. Hazman, V. D. (2016). Traiektoriia strukturnykh zmin na lizynhovomu rynku Rosii . Finansovyi biznes, 5,
3-10.
13. Propozytsii shchodo aktyvnoho rozvytku lizynhu v Ukraini. Retrieved August 17, 2017, from http://uareferat.com/
Problemy_ta_perspektyvy_rozvytku_lizynhovykh_posluh_v_Ukraini

DOI: 10.15673/fie.v9i3.632

Download PDF