Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Оцінка впливу позабалансових нематеріальних активів на ринкову вартість підприємства

Мельник Ю.М.; Володина О.П.; Ланцман О.Ю.

Ключеві слова: нематеріальні активи; позабалансові нематеріальні активи; немонетарні чинники; оцінка ринкової вартості підприємства.

Сторінки: 20-26

Анотація

В сучасних умовах компанії купуються за ціною, часто перевищує в кілька разів вартість їх основного капіталу. Це пов\'язано з тим, що вартість часто прив\'язується не до матеріальних ресурсів підприємства, таким як будівлі, обладнання і т.д., а до репутації бренду, до досвіда і кваліфікації його персоналу, до результатів інтелектуальної діяльності, придбаного іміджу, цінності торгової марки і інших нематеріальних активів. При цьому багато нематеріальних активів протягом всього періоду роботи компанії залишаються прихованими, тобто не врахованими в балансі. Метою даної статті є дослідження факторів впливу позабалансових нематеріальних активів та інших немонетарних чинників на загальну ринкову вартість підприємств малого, середнього і великого бізнесу з метою забезпечення їх конкурентоспроможності, подальшого розвитку та надання можливості управління вартістю підприємства на ринку. Дослідження показало, що ступінь впливу прихованих немонетарних чинників, в т.ч. позабалансових нематеріальних активів може бути більш істотною, ніж вплив балансових НМА та інших активів підприємства. Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчить про те, що все більша кількість дослідників вважають збільшення вартості компанії підтвердженням ефективності її діяльності. Це надає темі ще більшої актуальності, оскільки якщо приймати вартість підприємства, як найбільш об\'єктивний критерій оцінки ефективності діяльності компанії, додаткову значимість набуває кожен елемент формування її вартості, методики оцінки, способи виявлення прихованих чинників ціноутворення тощо. Проведення дослідження дозволило виявити методологію визначення вартості підприємства з урахуванням позабалансових нематеріальних активів. Методика має низку незаперечних переваг, однак присутні і недоліки, які можуть бути нівельовані тільки при проведенні подальших досліджень.


Посилання

1. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний (на примере рыноч-ных активов) / Аналитический обзор, подготовлен В. А. Смирновой. – Москва, 2006 г., 13 с.

2. Оценка бизнеса: [учебник] / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.

3. Бухвалов А.В. Исследование зависимости между фундаментальной ценностью и рыночной капита-лизацией компаний / А.В. Бухвалов, Д.Л. Волков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 26-44.

4. Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту / О.О.Терещенко, М.В.Стецько // Фінанси України. – 2007. – №3. – С. 91-99.

5. Ермакова Ж.А. Методика оценки инновационного развития корпоративных структур / Ж.А. Ермакова // Креативная экономика. – 2009. – Том 3, № 7. – С. 84.

6. Лисовская И.А. Финансовый менеджмент: полный курс МВА / И.А. Лисовская. – М.: Рид Групп, 2011. – С. 112-114.

7. Freeman, Ch., Soete, L. (1997), The Economics of Industrial Innovation, 3d ed. – MIT Press.

8. Grant, R.M. (1991), The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, California Management Review 33 (3): 114-135.

9. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1995), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd ed. – N. -Y.: John Wiley & Sons.

10. Ahonen, G.(2000), Generative and commercially exploitable intangible assets, Classification of Intan-gibles. – Groupe HEC: Jouy-en-Josas, p. 206-213.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.739

Завантажити PDF