Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі

Агеєва І.М.; Агаркова О.В.

Ключеві слова: стратегія розвитку; стратегія управління; стратегічний аналіз; стратегічне планування; виноробна галузь; виноробство; конкурентоспроможність.

Сторінки: 35-42

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємств: стратегія концентрованого зростання, інтегрованого зростання та диверсифікованого зростання. Розглянуто сучасний стан виноробної галузі України, її позитивні та негативні тенденції функціонування, визначені основні проблеми розвитку галузі. З’ясовано, що в Україні залишилося виноградників біля 50 тис. га. Більшість площ скоротилася саме у сільськогосподарських підприємствах – постачальниках сировини на переробку. З’ясовано, що виробництво винограду є високорентабельним, тобто перспективним, а ємність ринку досить значна. Визначено які комплекси стратегій використовують підприємства виноробної галузі. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення економічної ефективності діяльності підприємств галузі.


Посилання

1. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [підручник] / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – КНЕУ, 2004. – 699 с.
2. Головне управління статистики в Одеській області / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua
3. Державна служба статистики України / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Боярська М.О. Аналіз стратегії розвитку підприємства / М.О. Боярська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 306–310
5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / А.П. Міщенко. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 336 с.
6. Виханский О.С. Стратегическое управление: [учебник] / О.С.Виханский. – [2-е изд., перероб. и доп.]. – М.: Гардарика, 2008. – 296 с.
7. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: [підручник] / Н.В. Бутенко. – [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://buklib.net/books/21857/
8. Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources / N. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler, 2008. – 544 р.
9. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.
10. Рейтинг 25 крупнейших алкогольных компаний Украины / Діловий журнал про агробізнес LANDLORD // Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://landlord.ua/reiting-25-krupneyshin -alkogolnih-kompaniy-ukraini/
11. World Statistics of the Wine Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineinstitute.org/resources/statistics

DOI: 10.15673/fie.v9i4.741

Завантажити PDF