Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Аналіз проблем виноградарства і виноробства України та управління механізмом розвитку галузі

Каламан О.Б.; Зборщик Д.П.

Ключеві слова: валовий збір винограду; площі виноградних насаджень; переробка винограду; виробництво вина; виноробні підприємства.

Сторінки: 49-56

Анотація

В статті показаний сучасний стан та основні проблеми галузі виноградарства та виноробства в Україні та світі. Представлено структуру площ виноградних насаджень в світі та агрокліматичні умови, що на них впливають. Уточнено, з якого періоду почались руйнівні процеси в цій сфері на півдні України і з яких саме причин відсутній процес відновлення галузі.
Підкреслено основні фактори, які впливають на врожайність винограду, та причини складності інвестування галузі. Це обумовлено часовим лагом між вкладенням коштів та першим врожаєм з нових кущів. Показано, що саме червоні вина користуються попитом в Україні, проте підприємства мають також враховувати попит на готову продукцію виноробної галузі в країнах ЄС, якщо планують виходити на ці ринки.
Проведений аналіз основних показників розвитку галузі по роках та показано основні негативні тенденції галузі: старіння насаджень, скорочення площ, недостатня увага саме до виноградарства з боку підприємств-переробників та інші. Під час аналізу порівняно обсяги переробленого винограду на виноматеріал за регіонами всього, власновирощеного та закупленого. Це підтверджує недостатню кількість власновирощеного якісного винограду для переробки виноробними підприємствами. Проте на сьогодні загострилось питання відсутності зв’язку між фермерськими господарствами, що займаються вирощуванням винограду, та великими виноробними підприємствами повного циклу.
На особливу увагу заслуговує сортовий склад винограду, що вирощується на території України. Аналіз його дозволяє зробити висновки, що виноробні підприємства можуть займати лідируючи позиції на європейському ринку. Також у статті показано, що найбільшу загрозу для галузі складають негативні макроекономічні тенденції, особливо зменшення обсягів платоспроможного попиту населення. І виноград, і вино, не відносяться до продуктів першої необхідності, тому цілком ймовірно, що громадяни можуть зменшити споживання виноробної продукції. Зроблені висновки про нагальну потребу у розробці та впровадженні заходів для розв’язання проблем, які стримують розвиток виноградарства України на сьогодні.


Посилання

1. TOP National Brands [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrbrand.com.ua/.
2. Vicky Chi ManTanga, Anat Tchetchik, Eli Cohenc. Perception of wine labels by Hong Kong Chinese con-sumers / Vicky Chi Man Tanga, Anat Tchetchik, Eli Cohenc // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1016/j.wep.2015.02.002
3. Осипов В. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/10132-vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-ukrayini-suchasniy-stan-problemi-tendencyi-rozvitku.html
4. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за-гальнодержавного рівня на 2012-2016 рр. / Постанова КМУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Кучеренко В.М. Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні / В.М. Кучеренко /Ефективна економіка. – 2014. – №12. – С. 46-52.
7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.me.gov.ua
8. Нестеренко О.С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/104.pdf
9. Матвієнко М.І. Місце упаковки в системі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу: http://bukvar.su/marketing/page,2,137707-Mesto-upakovki-v-sisteme-marketingovyh-
kommunikaciiy.html
10. Експрес-випуск Державна служба статистики України 14.01.2015р. №2/0/06.2вн-15 Переробка вино-граду та виробництво виноматеріалів у 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org.ua
11. TOP National Brands [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbrand.com.ua/
12. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 26.12.2007 року : за станом на 1 січня 2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

DOI: 10.15673/fie.v9i4.743

Завантажити PDF