Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи

Колесник В.І.

Ключеві слова: стартап; управління; ефективність стартапів; проблеми стартап-діяльності; перспективи стартапів в Україні.

Сторінки: 57-61

Анотація

В статті розглянуто особливості теорії та практики управління стартапами в Україні. Визначаються проблеми сьогодення, які пов’язані з функціонуванням стартапів, окреслюються шляхи подолання вказаних проблем. Запропоновано системний підхід до підвищення ефективності управління стартапами, обґрунтовано перспективність його опрацювання з позицій реалізації інноваційного потенціалу економіки України.


Посилання

1. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 616 с.
2. Збанацький Д . Стартапи: юридичні та практичні аспекти [Електроний ресурс] / Д. Збанацький // Не-залежний аудитор. – №3(14). – 2013. – Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material
3. Івашова Н. В. Start up проекти – інструмент реалізації інновацій / Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: міжнар. наук. - практич. конф., 24-26 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Суми, 2013. – Т.4. С. 115–116.
4. Красильникова Ю. Рынок искусственного мяса достигнет $5 млрд к 2020 году [Електроний ресурс] / Ю. Красильникова // Хайтек. – 2017. – Режим доступу: https://hightech.fm/2017/05/10/fake_meat_lobby
5. Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динамі-ка: [монографія] / Е.А. Кузнецов. – Одеса: Наука і техніка, 2015. – 368 с.
6. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Фредерік Лалу ; пер. з англ. Романа Клочко. – Х.: КСД, 2017. – 544 с.
7. Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку україн-ського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А.Р. Стояновський, Т.І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9 (171). – С. 215-225
8. Сісодіа Р., Вольф Девід Б., Шет Д. Фірми, що несуть любов. Як компаніям зі світовим ім’ям вдається завойовувати серця людей / Cicoдіa Раджендра С., Вольф Девід Б., Шет Джагдіш Н. ; пер. з англ. за наук. ред. канд. економ., наук І.В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2011. – 336 с.
9. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; пер. з англ. Р. Обухів. – К.: Наш формат, 2015. – 232 с.
10. Ries E. The lean startup / Eric Ries // Crown Business, 2011. – 242 p.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.744

Завантажити PDF