Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників на підприємствах виноробної галузі

Седікова І.О.

Ключеві слова: управління; професійно-кваліфікаційний розвиток; виноробна галузь; персонал.

Сторінки: 62-67

Анотація

Проведене дослідження присвячено удосконаленню системи управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників виноробних підприємств. Розкрито основні етапи управління кваліфікаційним розвитком працівників, визначено шляхи підвищення кваліфікації. Узагальнено інформацію щодо основних показників з питань оцінки кадрового потенціалу на підприємствах виноробної галузі задля оцінки ролі та якості кадрового потенціалу підприємств виноробної галузі.


Посилання

1. Грэхем Х. Т. Управление человеческими ресурсами: [учеб. пособ. для вузов] / Х. Т. Грэхем, Р.Беннетт; пер. с англ. под ред. Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598 с.

2. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: [учеб.] – М.: ИНФРА – М, 2002. – 735 с.

3. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: [навч. посіб.] / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.

4. Маслов Е. Управление персоналом предприятия: [учеб. пособ.] / Е.Маслов ; под ред. П. Шеметова. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск, 2000. – 315 с.

5. Шекшня С. Управление персоналом современной организации: [учеб.- практ. пособие.] / С. Шекшня.
– М.: Бизнес-школа – Интел-Синтез, 2014. – 478 с.

6. Адаменко Е. Профессиональное обучение персонала / Е. Адаменко // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 58–62.

7. Мировой винный рынок: перераспределение сил [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ubr.ua/market/agricultural-market/vinnyi-rynok-otrezvliaushie-tendencii-261254

8. Поваляева М. Н. Порядок обучения рабочего персонала / М. Н. Поваляева // Управление развитием персонала. – 2013. – № 01 (09). – С. 36-45.

9. Карловец С. С. Проблема развития персонала: современный взгляд / С. С. Карловец // Управление развитием персонала. – 2011. – № 01 (25). – С. 26–31.

10. Доклад о развитии человека за 2015 год. Нью-Йорк, по заказу ПРООН. – 262 с.

11. Cтан виноробної галузі у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://take-profіt.org/ economіcnews.php.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.745

Завантажити PDF