Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Інвестиційний потенціал України та можливості його використання

Немченко В.В.; Немченко Г.В.

Ключеві слова: інфраструктурні облігації; інноваційність та екологічність кредитування.

Сторінки: 68-72

Анотація

У статті проведено дослідження, де доведено, що в Україні відсутні внутрішні і зовнішні джерела інвестування, що, на жаль, позначається на гальмуванні зростання ВВП держави і, відповідно, стрімке зниження добробуту населення. Низький рівень інвестиційної привабливості пояснюється тим, що держава не виконує свої основні функції. Низький життєвий рівень населення, зруйнована банківська система, нестабільне законодавство в плані оподаткування, девальвує валюта, а найголовніше - корупція - все це не дозволяє і перешкоджає залучати інвестиції як зовнішні, так і внутрішні. Метою статті був пошук нових нестандартних рішень даної проблеми, а саме виявлення джерел інвестування та удосконалення кредитування, що дозволить зміцнитися економіці країни, а також вийти на новий успішний шлях розвитку конкурентоспроможної держави, яке дотримується «зелені закони», а також є інноваційним. Ось чому, пропонується «шукати» нестандартні джерела фінансування, зокрема залучення інфраструктурних інвестицій (в спорудження доріг, сміттєпереробних підприємств, розвиток ко-мунікацій і т.д.). Крім того, зроблені конкретні пропозиції щодо реанімації кредитування, використовуючи такі «нові» принципи кредитування як екологічність і інноваційність. Разом з тим, всі ці пропозиції стануть реальними, якщо їх підтримає держава, розробивши відповідні нормативно-правові документи.


Посилання

1. Волков С.Финансовые механизмы защиты инвестиций в условиях недостатка взаимного доверия / С. Волков // Зеркало недели. – 2017. – №1154
2. Кораблин С. Русская рулетка / С.Кораблин // Зеркало недели. – 2017. – №1158
3. Максюта А. План Маршалла для Украины: новая возможность или очередное разочарование / А.Максюта // Зеркало недели. – 2017. – №1154
4. Мужайло В.Д. Шляхи розробки стратегії інноваційної активності промислового підприємства / В.Д. Мужайло, І.Г.Кривоногова // Реконструктивний тип адаптування реального сектора економіки та галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства: [монографія] / за ред. І.І.Савенка, Г.М.Станкевича, І.О.Седікової. – Одеса: Одеська міська друкарня, 2017, С.337-348.
5. Бондаренко С.А. Основні тенденції інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України / С.А.Бондаренко, Д.В. Щербан // Реконструктивний тип адаптування реального сектора економіки та галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства: [монографія] / за ред. І.І.Савенка, Г.М.Станкевича, І.О.Седікової. – Одеса: Одеська міська друкарня, 2017, С.326-336.
6. Неустроев Ю. Г. Формування мережі регіональних центрів з техніко-технологічного обслуговуван-ня та дорадництва в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Неустроев Ю. Г. – Одеса, 2017. – 22 с.
7. Семерак О. Экологизация должна проходить по принципу декоммунизации – решительно и быстро / О.Семерак // Зеркало недели. – №1163
8. Соціально-економічний розвиток Українського Причорноморя: виклики і можливості: [монографія] / [О.І.Лайко, В.Ф.Горячук, В.М.Осипов, Л.А. Осипова, О.В. Моліна та ін. ] ; за науковою ред. академіка НАН України, проф. Б.В. Буркинського. – Одеса, ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 810 с.
9. Davenport T. Process Innovation Reenginering work through information technology. – Boston, Harvard Business School Press, 1993. P. 27.
10. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / [Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., Гу-менна О., Радчук А., Столярчук Я., Тарута С., Харламова Г., Чала Н., Шнирков О.]. – Львів: Кальварія, 2017. – 164 с.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.746

Завантажити PDF