Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Аналіз напрямків інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі

Селіхов С.В.

Ключеві слова: стратегія; інноваційний розвиток; підприємства виноробної галузі; стратегічний аналіз.

Сторінки: 73-80

Анотація

У статті розглянуті заходи щодо впровадження інноваційних розробок на виноробних підприємствах Одеської області. Проведено порівняльний аналіз використання управлінських, технологічних та товарних інновацій на підприємствах виноробної галузі, проведено SWOT-аналізу означених підприємств, що дало змогу зробити висновки щодо подальшого стратегічного розвитку. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств.


Посилання

1. Петров А.Н. Стратегический менеджмент / под ред. А.Н. Петрова. – Спб.: Питер, 2008. – 496 с.
2. Виханский О.С. Менеджмент: [учебник] / О.С.Виханский. – [3-е изд.]. – М .: Экономистъ, 2003. – 528 с.
3. Томпсон-мл. Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Артур А. Томпсон-мл.; пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 928 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / Р.А.Фатхутдинов. – [6-е изд.].
– СПб.: Питер, 2008. – 448 с.
5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіц. сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Барышева А.В. Инновации: [учеб. пособие]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко.», 2007. – 382с.
7. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / [Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.] ; под ред. О.П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.
8. Max Mckeown The Innovation Book: How to Manage Ideas and Execution for Outstanding Results, Pearson UK, 2014, 296 p.
9. Kelly, K. (2016). The Inevitable pp. 1-336. New York: Penguin Group.
10. Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor The Innovator\'s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Harvard Business School Press, 2003 – p. 304
11. Савенко І.І. Перспективні напрями інноваційної діяльності зернозберігаючих підприємств (Теоре-тико-правовий та методологічний аспекти): [монографія ] / І.І. Савенко. – Одеса: Поліграф, 2009. – 200 с.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.747

Завантажити PDF