Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України

Ощепков О.П.; Шкепу В.Ф.

Ключеві слова: податки; Державний бюджет України; податкові надходження; податок на додану вартість; ставка податку; адміністрування податку.

Сторінки: 89-94

Анотація

У статті досліджено сутність категорії «податок на додану вартість», який є непрямим видом податку, котрий включається в ціну товарів, робіт та послуг на стадії їх реалізації. Визначено його роль у формуванні дохідної частини Державного бюджету України та проаналізовано динаміку його надходжень. Досліджено переваги та недоліки ПДВ, та питання правового регулювання оподаткування в процесі проведення економічних реформ, стимулювання розвитку бізнесу. Розглянуто питання удосконалення механізму адміністрування податку, обґрунтування рівня ставок податку та призначення податкових пільг.


Посилання

1.Mинцберг Г. Стратегический процесс / Минцберг Ш., Дж.Куинн, С.Гошал; пер. с англ. под ред Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
2.Wildasin D.E. Tax Txpediiturex The Personal Standart. In «Tax Exspenditurex and Government Policy» (Ed.Bruce N.) .Kingston, 1988, p. 137
3. Щербина Ю. О. Переваги і недоліки податку на додану вартість / Ю. О. Щербина, Г. М. Рябенко // Студентський науковий вісник: науково-теоретичний журнал. – 2015. – № 1 (8). – С. 79-84.
4. Макконнелл Кемпбелл Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика / Кемпбелл Р. Мак-коннелл, Стенлі Л. Брю; пер.з англ. – Л.: Просвіта, 1997. – Ч.1: Макроекономіка – 1997. – 672с.
5. Податковий кодекс України 21.12. 2016 р. : за станом на 15 квітня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks/
6. Emran S. On selective indirect tax reform in developing countries [Електронний ресурс] / S. Emran, J. Stiglitz – Режим доступу до ресурсу: https://www.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Indirect_Tax_Refor m.pdf.
7. Baunsgaard T. Tax revenue and (or?) trade liberalization [Електронний ресурс] / T. Baunsgaard, M. Keen – Режим доступу до ресурсу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=887981.
8. Мусаев А. Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайджанской Республике /
А.Мусаев // Економіст. – 2013. – №5. – С.25-28
9. Щербина Ю. О. Механізми регулювання непрямих податків в Україні: переваги та недоліки / Ю. О. Щербина, О. І. Мельник // Студентський науковий вісник. – 2015. – Вип. 1(12). – С.152-155.
10. Ціна держави. Бюджет України : за станом 19 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/
11. Кальчевський В. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс] / В. В. Кальчевський. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9389/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D 0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92.pdf
12. Оксенюк О. І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України
/ О. І. Оксенюк // Інноваційна економіка. – 2015. –№ 1. – С. 253-258.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.749

Завантажити PDF