Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Особливості обліку собівартості продукції у виноробній галузі

Євтушевська О.О.; Євсєєва К.В.; Приймак В.О.

Ключеві слова: облік; витрати; собівартість; калькуляція; готова продукція; виробництво.

Сторінки: 95-101

Анотація

У статті викладено та розглянуто особливості обліку собівартості продукції на підприємствах виноробної галузі, досліджено теоретичні аспекти обліку собівартості продукції, розглянуті сутність та складові собівартості продукції. Виконано порівняльний аналіз особливостей ведення обліку у ТОВ «ПТК Шабо» та ПрАТ «Одеський завод шампанських вин».


Посилання

1. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318 : за станом на 11.11. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-16.
2. Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: [навч. посіб.] / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, АЛ. Цюцяк]; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.
3. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: [підруч.] / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.
4. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.
5. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
6. Гетьман О. О. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / О.О. Гетьман. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
7. Ткаченко С. А. Формування і облік повної собівартості продукції (робіт, послуг) / С. А. Ткаченко
// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 453-456.
8. Гамова О.В. Облік виробничої собівартості продукції: теоретичні аспекти / О.В. Гамова // Еко-номічний вісник Донбасу. – 2012. – №3. – С. 40-46.
9. Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробниц-
тво / О.О.Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т.8, Вип. 2. – С. 64-69;
DOI: 10.15673/fie.v8i2.132
10. Макарова Г.С. Удосконалення обліку та формування собівартості готової продукції підприємства / Г.С. Макарова // Економіка і суспільство, 2016. – №3. – С. 527-533.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.750

Завантажити PDF