Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


SCIENTIFIC AND REFORM ACTIVITIES OF PHYSIOCRAT SCHOOL AS A SOLUTION OF SOME CURRENT SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF UKRAINE

Nesenenko P.P

Key words: physiocracy;first scientific school;reformist activities;research methodology;economic policy;transformative processes

Page: 3-12

Abstract

The article examines the major stages of physiocrat methodological principles and key principles of economic policy based on deep analysis of socio-economic state of France in the middle of 18th century using the works of F. Quesnay and improved by A.R.J. Turgot. Turgot developed major principles of improvement of existing economic system of the country aimed at strengthening of market forces to introduce reform in the second half of the 18th century. The article makes an attempt to determine common features between socio-economic state of France of that time and modern Ukraine, and identify the reasons for negative phenomena happening in Ukraine economy. Based on the above stated while further developing economic policy of Ukraine it is recommended to take into account big scientific and practical inheritance that physiocrat school left. It is important to study in detail the school studies and apply for the up-to-date conditions of Ukraine these theories. Some of the aspects that should be taken into consideration are: agriculture as a sector of economy to start industrial capital and restore commensurability as its precondition, while changing other proportions of other proportions of economy; when reforming this sector it is necessary to prioritise those forms of industries that would strengthen its market (cost) structure and contribute to market infrastructure development; constant state influence on agriculture with the help of indicative planning of sector functioning, forecasting its activities results and development of complex of activities in order to provide real support to agriculture when identifying proprieties for agricultural production; when establishing tax policy it is necessary to focus on revenue tax rather than profit tax, hence it would encourage investments to national economy; growth in investments would encourage development of practically all branches of economy, as well as help solve rural problems. Besides it would encourage agriculture as the sector of economy to produce environmentally safe products and preservation of the environment


Referencs

1. Anikin A. B. Yunost nauki. (1985). M.: Politizdat, 131-160.

2. Afanasev G. E. Glavnyie momentyi ministerskoy deyatelnosti Tyurgo i ih znachenie. Odesa : Tip. V. Kirhnera,
1884, [X], 289, [XX].

3. Blaug M., Kene, Fransua (2008). 100 velikih ekonomistov do Keynsa = Great Economists before Keynes:
An introduction to the lives & works of one handred great economists of the past. SPb. : Ekonomikus, 128-130.

4. Vsemirnaya istoriya ekonomicheskoy myisli. (1987). V 6 t., T. 1. MGU im. M. V. Lomonosova. M. : Myisl,
442 - 479.

5. Kene F. (1960). Izbrannyie ekonomicheskie proizvedeniya. M. : Sotsekgiz, 551.

6. Kene F. (2008). Predislovie k I tomu «Zapisok korolevskoy hirurgicheskoy akademii» (1743). Voprosyi ekonomiki,
№ 12, 99-111.

7. Mayburd E. M. (1996). Vvedenie v istoriyu ekonomicheskoy myisli. Ot prorokov do professorov. M. : Delo,
Vita- Press, 136-153.

8. Martyinovskiy S. V. (2001). Ekonomicheskaya nauka ot Aristotelya do nashih dney: Osnovnyie napravleniya
analiza. Odessa : Druk, 21- 24.

9. Nesenenko P. P., Artemenko O. A. (2010). EkonomIchna sistema A. R. Zh. Tyurgo yak pochatok stanovlennya
naukovogo etapu ekonomIchnoyi dumki. EkonomIchna teorIya, № 4, 85-92.

10. Nesenenko P. P., Artemenko A. A. (2008). Rol i znachenie ekonomicheskoy politiki fiziokratov v svete
sovremennyih problem Ukrainyi. Naukoviy vIsnik: zb. nauk. pr. ODEU, VAMN. № 16(72), 114 - 124.

11. Nesenenko P. P. (2009). EkonomIchnI reformi A. R. Zh. Tyurgo u svItlI virIshennya suchasnih problem
UkraYini. PIvdennoukraYinskiy pravnichiy chasopis, № 2, 248-252.

12. Nesenenko P. P. (2013). Rol ta znachennya tvorchostI P. L. BuagIlbera dlya rozvitku ekonomIchnoyi teoriyi.
Aktualni problemi rozvitku ekonomIchnoyi teoryi v konteksti globalnih viklikiv: MaterIali IХ MIzhnarodnoYi
naukovo-praktichnoYi konferentsIYi «Pokritanivski chitannya». Odesa, ONEU, 19-22.

13. Nesenenko P. P. (2014). Rol ta znachennya tvorchosti Richarda KantIlona dlya rozvitku teoriyi agrarnih
vIdnosin ta ekonomichnoyi nauki vzagali. Ekonomika charchovoyi promislovosty, № 2(22), 10-13.

14. Nesenenko P. P. (2010). Sistema sotsialno-ekonomichnih idey A. R. Zh. Tyurgo yak osnova u stanovlenni
naukovogo etapu i podalshogo rozvitku svitovoyi ekonomichnoyi dumki. Naukoviy visnik : zb. nauk. pr. ODEU,
VAMN, Odesa, № 15 (116), 3-24.

15. Rubin I. I. (1926). Fiziokratyi. Ocherk iz istorii ekonomicheskoy myisli. M. : Kniga, 152.

16. Rudenko M. (1992). Katastrofichna pomilka Marksa. Ekonomichni monologi. VItchizna, № 11, 2-43; №
12, 43-104.

17. Tyurgo A. R. (1961). Izbrannyie ekonomicheskie proivedeniya. M. : Sotsekgiz, 198.

18. Fiziokratyi. Izbrannyie ekonomicheskie proizvedeniya. (2008). F. Kene, A. R. Zh. Tyurgo, P. S. Dyupon
de Nemur. M. : Eksmo, 1200.

DOI: 10.15673/2312-847x.25/2015/38489

Download PDF